Afdruk

Presentatie van de blog “Koken voor baby”

De website “Koken voor Baby”, http://www.koken-voor-baby.nl werd op 17 november 2011 door Babymoov gecreëerd. Het betreft een blog gewijd aan babyvoeding, waarop u keukenrecepten voor uw baby vindt, maar ook adviezen die de ouders te helpen bij de voedselvariatie en dossiers gewijd aan voedingsmiddelen die u uw baby kunt laten ontdekken.

Intellectuele eigendom

De blog Koken voor baby is het exclusieve eigendom van Babymoov. Iedere reproductie, ook gedeeltelijk, van de samenstellende elementen van deze blog en met name van de recepten, teksten en foto’s, is ten strengste verboden. De reproductie van de inhoud van deze website, ook gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de auteur (tenzij anders vermeld). De foto’s ter illustratie van de recepten en de verschillende dossiers werden door Babymoov ofwel van professionele fotografen verkregen, en werden daarmee eigendom van Babymoov, ofwel van Fotolia. De recepten, dossiers en artikelen werden gecreëerd en opgesteld door Babymoov en zijn partners (MamanChef, Latabledeclemence, enz.) voor Babymoov.

Informatie op de website

De eigenaar van de website verstrekt gegevens uitsluitend ter informatie. Deze doet zijn best de juistheid hiervan te controleren en deze bij te houden. Er kan echter geen enkele garantie gegeven worden betreffende de juistheid, de nauwkeurigheid, het bijwerken of de volledigheid van deze gegevens.

Om die reden en met uitzondering van ernstige en moedwillige fouten, kan de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die met name voortvloeit uit een onnauwkeurigheid van de op deze website beschikbare informatie, of voor schade als gevolg van het op frauduleuze wijze binnendringen in deze website of voor enige andere schade of virus die uw hardware als gevolg van een bezoek aan deze website zou kunnen beschadigen of deze onbruikbaar zou maken.

Opmerkingen

De bij de artikelen vermelde opmerkingen weerspiegelen uitsluitend de mening van hun auteur.

Moderator

De opmerkingen worden gemodereerd en vervolgens weergegeven. Opmerkingen met een beledigend, smadelijk, xenofoob, racistisch, antisemitisch, pornografisch, negationistisch, homofoob, seksistisch karakter of die aanzetten tot haat of geweld en in het algemeen ieder onderwerp in strijd met de wet en de humane waarden, kunnen niet aanvaard worden. Opmerkingen die zich niet aan deze regel houden, zullen verwijderd worden.

Vergaring van persoonsgegevens

Wanneer u een opmerking op deze blog post, moet u uw naam of pseudoniem, alsmede uw e-mailadres verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een database. Uw e-mailadres zal nooit zonder uw toestemming op de blog weergegeven worden of gebruikt worden voor welke reden dan ook. Ook uw IP-adres zal geregistreerd worden, maar nooit weergegeven, gebruikt of doorgegeven worden. Overeenkomstig artikel 39 van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft u recht op inzage, wijziging en verzet betreffende uw door de blog geregistreerde persoonsgegevens.

Links

De blog Koken voor baby staat het plaatsen van hyperlinks naar zijn inhoud toe, mits geen gebruik gemaakt wordt van de techniek van diepe hyperlinks, dat wil zeggen dat pagina’s zich niet binnenin de pagina’s van een andere website mogen bevinden, maar toegankelijk zijn door het openen van een venster. Het vermelden van de bron van de inhoud is verplicht.

Deze toestemming is echter niet van toepassing op websites die gegevens met een polemisch, pornografisch of xenofoob karakter of die in een bredere zin de gevoeligheid van het merendeel van de bezoekers of de openbare orde nadelig beïnvloeden.

De blog Koken voor baby bevat hyperlinks waarmee men toegang krijgt tot websites die niet door hem uitgegeven worden en hij kan dan ook niet voor de inhoud hiervan aansprakelijk geacht worden. Hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van schade veroorzaakt door de inhoud van een of meerdere via een hyperlink hiermee verbonden websites / blogs.

Contact:

Gebruik het contactformulier om contact met ons op te nemen

Ontwerp van de blog Koken voor baby: